Tue. Jan 19, 2021
ћирилица /latinica

U dvorani “Peki” karantin ukoliko bude potrebno

Izvor: Paljanske novosti

Na današnjoj sjednici Opštinskog štaba za vanredne situacije donesen je Zaključak na osnovu koga će, u cilju zaštite javnog zdravlja, biti javno objavljeni lično ime i prezime, kao i mjesto boravka/prebivališta lica za koje se utvrdi da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama izolacije, odnosno karantina.

Na sjednici je, takođe, naređeno JU „Kulturno – sportski centar“ Pale da Oštinskom štabu za vanredne situacije stavi na raspolaganje prostorije u Sportsko-poslovnom centru „Peki“, koji će se koristiti kao karantin za vrijeme trajanja vanredne situacije, u slučaju da se za istima ukaže odgovarajuća potreba.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, odnosno danas.

Filter 2019