Mon. Jan 25, 2021
ћирилица /latinica

PALE: Naredba o ograničenju i zabrani kretanja

Broj, 02-81-2-5/20
Datum, 21.03.2020. godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16 i 36/19), Zaključka republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske broj 05-1/20 od 21.03.2020. godine i Zaključka republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima broj 05-2/20 od 21.03.2020. godine, komandant opštinskog štaba za vanredne situacije, donosi:

                                                                              NAREDBU
o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji opštine Pale i ograničenju okupljanja u vjerskim objektima na teritoriji opštine Pale

⦁ Naređuje se zabrana kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života.
⦁ Zabranjuje se svim licima kretanje na javnim površinama, u vremenu od 20:00 do 05:00 časova.
⦁ Zabrana iz tačke 1. i 2. ovog zaključka ne odnosi se na:
⦁ zdravstvene radnike koji su na zadatku,
⦁ lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,
⦁ pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,
⦁ druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku,
⦁ lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada, i
⦁ lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje.

⦁ Nepoštovanje zabrana iz tačke 1. i 2. ovog zaključka kazniće se u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske.

⦁ Preporučuje se svim zaposlenim licima sa mjestom boravka na području opštine Pale, a koji svoje poslove obavljaju van teritorije opštine Pale, da u narednom periodu maksimalno ograniče kretanje i redovno obavljanje poslova (uzimanje godišnjih odmora, obavljanje rada od kuće itd.).

⦁ Propisuju se vanredne mjere u cilju prevencije širenja virusa na teritoriji opštine Pale u vjerskim objektima,

⦁ Preporučuje se crkvenim vlastima priznatih crkava i vjerskih zajednica da svoja bogosluženja i druge bogoslužbene radnje prilagode u skladu sa mjerama prevencije širenja novog virusa korona,

⦁ Nalaže se građanima opštine Pale, koji su u posljednjih 14 dana putovali u inostranstvo, da su obavezni da se isključivo telefonskim putem jave u JZU „Dom zdravlja Pale“ na broj telefona 065/389-280 koji je dostupan 24 časa, na osnovu čega će im biti uručeno rješenje o nadzoru. Nakon javljanja na gore navedeni kontakat, biće upoznati sa daljom procedurom.

⦁ Građani koji poznaju osobe koje su u posljednjih 14 dana došli iz inostranstva, a nisu se prijavile u JZU „Dom zdravlja Pale“ da obavijeste Higijensko-epidemiološku službu na br. telefona iz prethodne tačke koji je dostupan 24 časa.

⦁ Svi građani koji su već pod nadzorom dužni su poštovati utvrđene procedure.

⦁ Nepridržavanje izrečene mjere podliježe izricanju novčane kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17).

⦁ Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.03.2020. godine.

KOMANDANT ŠTABA:
_________________________
      Boško Jugović

Filter 2019