ИСТОЧНА ИЛИЏА: Захтјеве за регистрацију или престанак рада слати поштом

Из општине Источна Илиџа обавјештавају грађане да ће захтјеве за регистрацију предузетника, промјену података, као и очекивани повећани број захтјева за привремени престанак обављања дјелатности у највећој мјери запримати поштом, с обзиром на мјере Владе Републике Српске на заштити становништва од ширења вируса корона.

Захтјеви за привремени престанак дјелатности, у највећој могућој мјери, запримаће се поштом, телефаксом, мејлом или евентуално телефоном, објављено је на интернет страници општине Источна Илиџа.

Приликом подношења захтјева за привремени престанак, а с циљем смањења административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања“, наведено је у саопштењу.

У саопштењу се додаје да у случају изношења захтјева за привремени престанак дјелатности путем телефона, службеник регистрационог органа обавезно утврђује јединствени идентификациони број /ЈИБ/ предузетника и јединствени матични број подносиоца захтјева.

Осим периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у напомени је потребно навести да се захтјев подноси усљед више силе.

Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника биће достављана поштом, а контакт телефон је 057/316-026.

Filter 2019