Sun. Apr 2, 2023
ћирилица /latinica

Sve o Prijedlogu zakona o Gradu Istočno Sarajevo

Autor: FILTER/ M.K.

Za sedam dana, 18. februara, pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske naći će se Prijedlog zakona o gradu Istočno Sarajevo.

Prijedlog je, po hitnom postupku, uputio Klub poslanika SNSD-a u NS RS.

PRVI ZAKON O GRADU I IZMJENE

Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 30. decembra 1993. godine, usvojila je Zakon o Srpskom gradu Sarajevo za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti.

Područje grada čine područja opština Republike Srpske: Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Stari Grad, Rajlovac, Vogošća i Trnovo.

Zakon je imao devet članova, a između ostalog, navedeno je da su organi Grada Skupština, Izvršni odbor i organi uprave. Zakon je predvidio 51 odbornika u Skupštini grada.

Prvi Zakon o gradu

U narednim godinama zakon je mijenjan u nekoliko navrata, posljednji put 2005. godine. Izmjene su se odnosile na teritoriju nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, formulaciju različitih termina, ali i samo ime grada. Interesantno je da je Rogatica je nekoliko godina bila dio tadašnjeg grada Srpsko Sarajevo.

Svi ostali detalji neophodni za funkcionisanje, koji nisu bili u Zakonu, uređivani su Statutom grada.

Izmjene i dopune Zakona o gradu Srpsko Sarajevo od 17. novembra 1997. godine

Prvog gradonačelnika grad je dobio 1997. godine, kada su održani prvi lokalni izbori u Republici Srpskoj. Od tada do posljednjih lokalnih izbora gradonačelnika su birali odbornici u Skupštini grada.

Više o trenutnom načinu izbora ali i svim dosadašnjim gradonačelnicima, pročitajte OVDJE

PRIJEDLOG ZAKONA O GRADU ISTOČNO SARAJEVO

Prijedlog Zakona koji je po hitnom postupku uputio Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, pred poslanicima će se naći 18. februara.

U odnosu na postojeći Zakon, u Prijedlogu se navodi da gradonačelnika biraju građani. I to je izmjena koja je privukla najviše pažnje javnosti. Ukoliko Prijedlog bude usvojen, biće ovo prvi lokalni izbori od postojanja grada na kojima će građani gradonačelnika birati direktno, na izborima, kao i načelnike opština.

U Prijedlogu su jasno definisane i nadležnosti Grada, s obzirom na to da se prethodnih godina polemisalo o nadležnostima opština i Grada.

1) cjelokupne regulatorne nadležnosti na planu urbanog planiranja, korišćenja zemljišta, zaštite životne sredine i urbanističkih planova,

2) osniva preduzeća, ustanove i druge organizacije za obavljanje poslova od interesa za Grad i upravlja istim u skladu sa zakonom,

3) izvršava sve nadležnosti koje su zakonom dodijeljene opštinama na području vodosnabdijevanja, kanalizacije, javnog prevoza, upravljanja otpadom, srednjeg obrazovanja, zdravstvene zaštite, turizma i trgovine, protivpožarne i civilne zaštite,

4) prikuplja i naplaćuje vlastite prihode i upravlja gradskom imovinom,

5) organizuje inspekcijski nadzor koji se zakonom dodjeljuje opštini,

6) obavlja poslove republičke uprave koji su zakonom preneseni u njegovu nadležnost.

7) sprovodi zakone i propise grada,

8) uspostavlja odgovarajuće oblike koordinacije kojima se obezbjeđuje da opštine u njegovom sastavu ostvaruju svoje funkcije na jedinstven i efikasan način i

9) ostvaruje i ostale nadležnosti utvrđene zakonom i statutom grada.

NADLEŽNOST GRADA ISTOČNO SARAJEVO

Važna izmjena odnosi se i na prihode Grada Istočno Sarajevo. U Prijedlogu se navodi da “sva sredstva ostvarena iz vlastitih prihoda pripadaju gradu, osim prihoda ostvarenih po osnovu komunalne naknade na području grada, koja se raspoređuje na sljedeći način :
1) 50% Gradu Istočno Sarajevo;
2) 50% opštinama udruženim u grad.

Podsjećamo, trenutno se ova sredstva, koja se prikupljaju na području svih opština, raspoređuju tako da u gradskoj kasi ostaje 85 %, dok se 15 % daje opštinama na čijem području je komunalna naknada prikupljena. S obzirom na količinu sredstava koja se godišnje prikupi, ova izmjena biće značajan finansijski gubitak za Grad a dobitak za opštine.

Predviđeni su oblici neposrednog učešća građana (građanska inicijativa, zbor građana i referendum).
U Prijedlogu se navodi da referendum može raspisati Skupština
grada ili ako najmanje 10 % birača od ukupnog biračkog tijela u Gradu podnese prijedlog za referendum.

OBRAZLOŽENJE PREDLAGAČA

U obrazloženju Prijedloga Zakona o Gradu Istočno Sarajevo predlagač (Klub poslanika SNSD-a u NS RS), između ostalog, navodi da je ključni razlog donošenja Zakona usklađivanje i unapređenje postojećeg stanja, kao i zakonsko i institucionalno jačanje Grada Istočno Sarajevo.


Mišljenja smo da neposredno izabrani gradonačelnik ima veću legitimnost, te da je važno da svaki građanin zna za kog kandidata za gradonačelnika može glasati, tj. ko će ih tačno predstavljati, to će doprinijeti čvršćoj vezi izvršne vlasti i građana, ali i većoj
odgovornosti izabranog gradnočelnika
“, navodi se u obrazloženju.

Kompletan Prijedlog Zakona o kome će se poslanici izjašnjavati 18. februara možete pogledati u galeriji ispod teksta.

Filter 2019