Мобилни планетаријум у ОШ “Свети Сава”

Ученици ОШ “Свети Сава” имаће прилику да се у уторак, кроз мобилни планетаријум, упознају са кретањем небеских тијела.

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство. На веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере. Даје сликовит приказ 88 сазвјежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тијела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звјездана јата и галаксије.

Пројекције су прилагођене трајању интензивне пажње и трају укупно 35 – 45 минута у зависности од старосне групе, (са припремом за улазак, уласком и изласком ђака из куполе). Једној пројекцији може присуствовати максимално 70 ђака.

Filter 2019