Mon. May 20, 2024
ћирилица /latinica

Mensa BiH: Nova testiranja inteligencije u Sarajevu i Banjoj Luci

Mensa BiH organizovaće testiranje inteligencije u Sarajevu, u subotu, 14. decembra 2019. godine, i u Banjoj Luci, u subotu, 21. decembra 2019. godine.

Testiranje u Sarajevu održaće se u terminima od 11:00 i 12:30 časova na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Testiranje u Banjoj Luci održaće se u terminima od 11:00 i 12:30 časova na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, (Univerzitetski grad).

Prijave za testiranje se podnose putem onlajn formulara najkasnije do 15:00 časova u srijedu, 11. decembra 2019. godine.

Cijena testiranja je 20 KM, a uplate se vrše prije testiranja na žiro račun organizacije. Nakon prijave, kandidatu će se dostaviti instrukcije za plaćanje. Broj mjesta je ograničen i uplatom ste svoje mjesto zagarantovali.

Moguća je prijava i na dan samog testiranja, ali mjesta nisu zagarantovana, a cijena na dan testiranja iznosiće 30 KM.

Testiranju mogu pristupiti samo osobe starije od 17 godina na dan testiranja. Na testiranje je neophodno donijeti neki lični dokument sa fotografijom zbog identifikacije i provjere datuma rođenja! U suprotnom, nije moguće pristupiti polaganju testa.

Naglašavamo da su rezultati povjerljivi i poznati su samo psihologu Mense BiH i samom kandidatu. Rezultati se dostavljaju isključivo kandidatu, putem elektronske pošte.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti više informacija na: testiranja@mensa.ba.

Mensa BiH koristi ovu priliku da pozove sve one koji su bilo kada polagali standardizovani Mensin test inteligencije te zadovoljili uslov za učlanjenje a državljani su BiH da se jave na imejl-adresu: info@mensa.ba ukoliko žele da se učlane, s obzirom da se članstvo obnavlja na godišnjem nivou od jula mjeseca svake godine.

Šta je Mensa?

Mensa (lat. mensa – sto) je najstarije i najveće međunarodno udruženje visokointeligentnih pojedinaca. Osnovana je 1946. godine u Engleskoj. Njeni osnivači su australijski advokat Roland Beril i engleski naučnik dr Lanselot Ver čija ideja je bila da stvore udruženje za natprosječno inteligentne osobe koje će biti potpuno apolitično i oslobođeno svih rasnih i religioznih razlika. Mensa širom svijeta okuplja hiljade osoba čija utvrđena inteligencija spada u gornjih 2% opšte/ukupne populacije, s ciljem upoznavanja, druženja i učestvovanja u različitim aktivnostima.

Osnovni i jedini uslov za članstvo jeste da se posjeduje količnik/kvocijent inteligencije od 133 ili više po Bineovoj (Vekslerovoj), odnosno 148 ili više po Katelovoj skali koji se postiže ostvarivanjem rezultata na standardizovanom IQ testu višim od onoga koji postiže 98% opšte/ukupne populacije.

Iako u javnosti postoji mit o Mensi kao udruženju ‘genijalaca’ ili ‘izuzetnih intelektualaca’, u realnosti je stvar bitno drugačija jer kroz udruženje osobe visokog IQ samo imaju mogućnost da upoznaju osobe sličnih potencijala, da se s njima druže, razmjenjuju ideje i iskustva, i ukoliko žele, da pokreću zajedničke projekte ozbiljnog ili zabavnog karaktera. Važno je naglasiti da je visok IQ samo potencijal za ostvarivanje velikih rezultata i nikako NE predstavlja sinonim za pamet iako javnost često tako doživljava članove Mense.

Mensa BiH je priznata od strane međunarodne Mense ( Mensa International Limited – MIL ) i ima status tzv. Mense u osnivanju. Kao takva ima mogućnost da učestvuje u različitim aktivnostima u regionu, da njeni članovi učestvuju na godišnjim skupovima Mense itd. S obzirom na to da Mensa širom svijeta okuplja više od stotinu hiljada članova, često imamo mogućnost da preko svojih kontakata pomognemo našim članovima koji namjeravaju da se usavršavaju, školuju i sl. Mensa BiH trenutno broji preko 225 članova iz cijele BiH. Redovna okupljanja se zakazuju u Sarajevu i Banjoj Luci jer je tamo najveća koncentracija članova. Pored toga, članovi se druže i na Godišnjoj skupštini.

Testiranje

Test je pismeni i ima 36 zadataka, a vrijeme za rješavanje je 40 minuta. Test je grafičkog karaktera i nije potrebno nikakvo pripremanje, niti predznanje. Zadaci su logički sa ponuđenim odgovorima.

Testovi se rade u kontrolisanim uslovima pod nadzorom ovlaštenog psihologa Mense BiH.

Mensa BiH je omogućila svim zainteresovanim kandidatima da prije službenog testiranja provjere svoj IQ putem mobilne aplikacije (samo za Android) ili putem veb aplikacije (za sve ostale uređaje). Rezultati ovog probnog testa daju samo okvirni rezultat IQ-a. Za tačan rezultat i validan dokument potrebno je pristupiti službenom Mensa testiranju.

Testiranje je moguće samo za osobe starije od 17 godina na dan testiranja. Na test je moguće izaći najviše tri puta tokom života i razmak između testiranja mora biti najmanje godinu dana.

Za dodatne informacije molimo da se javite na info@mensa.ba.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com