Tue. Mar 28, 2023
ћирилица /latinica

ISTOČNA ILIDŽA: Ovako će izgledati Srednjoškolski centar

Izvor: Opština Istočna Ilidža

Izabrani izvođač, firma Getris d.o.o. Banja Luka, u skladu sa Ugovorom o izradi glavnog projekta Srednjoškolskog centra Istočna Ilidža  dostavila je opštini Istočna Ilidža dva idejna rješenja budućeg objekta Srednjoškolskog centra Istočna Ilidža na uvid. Objekat buduće gimnazije se nalazi na lokalitetu Veljine, jugoistočno od crkve na Veljinama prema tržnom centru Bingo. Površina parcele iznosi 5.122m2. U skladu sa idejnim projektom prema prvom prijedlogu objekat ima 6526 m2 neto korisne površine, dok je drugo rješenje značajno bogatije i ima 7042.65m2 neto korisne površine.

 Objekat se sastoji iz dvije osnovne cjeline: škola sa svim sadržajima predviđenim programom i fiskulturna sala sa pratećim sadržajima. Predviđena spratnost objekta je prizemlje i tri sprata za školu i prizemlje za fiskulturnu salu . Programom je predviđeno ukupno 35 učionica za smještaj po 28 učenika, kao i 10 kabineta za individualnu nastavu. Predviđena je i koncertna dvorana, biblioteka, tehničke prostorije i praktikum.

Objekat Srednjoškolskog centra po predviđenim i projektovanim kapacitetima korisnika spada u grupu javnih objekata za boravak preko 1000 ljudi. Pristup osobama sa posebnim potrebama obezbijeđen je rampom na glavnom ulazu u školu, a dalje kretanje po spratovima omogućeno je liftom. Rok za dostavljanje glavnog projekta je 31.12. 2019. godine.

Filter 2019