Wed. May 18, 2022
ћирилица /латиница

Које порезе плаћамо у БиХ?

Порези су наш новац и најважнији приходи државе. Плаћамо их сви. Бар би тако требало бити. Колико знамо о њима?

ПДВ – ПОРЕЗ НА ДОДАНУ ВРИЈЕДНОСТ
Порез на додану вриједност се наплаћује на сваку куповину роба и услуга, ПДВ је потрошачки порез јер укупан износ ПДВ-а не плаћа фирма, већ крајњи потрошач.
ПДВ чини 34,17% укупних прихода.

АКЦИЗЕ
Акцизе се наплаћују на нафтне деривате, дуванске прерађевине, безалкохолна пића и воћну природну ракију, пиво, вино и кафу.
Акцизе чине 9,58% укупних прихода.

ДОПРИНОСИ ЗА ПИО-МИО
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање се одбијају од Ваше плате. Из њих се покривају пензије, накнаде за повреде на раду и професионална обољења. У ову сврху радници у РС издвајају 18,5% од своје укупне плате прије опорезивања.
Ово чини 18,21% укупних прихода.

ДОПРИНОСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Ови доприноси се одбијају од ваше плате. Из њих се покривају трошкови здравствене заштите, медицински производи, уређаји и опрема, те болничке и ванболничке услуге.

ДОПРИНОСИ ЗА ОСИГУРАЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Ови доприноси се одбијају од ваше плате, радници у РС-у издвајају 1% своје плате за ове доприносе.
Доприноси за осигурање у случају незапослености чине 1,34% укупних прихода.

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК
Порез на доходак се наплаћује на ваша примања и износи 10% нето плате.
Порез на доходак чини 4,51% укупних прихода.

ПОРЕЗ НА ДОБИТ
Порез на добит плаћају привредни субјекти на остварени профит. У БиХ порез на добит износи 10%.
ово чини 4,06% укупних прихода.

ЦАРИНЕ
Царине су основна увозна дажбина која се наплаћује на робу која се увози на царинско подручје Босне и Херцеговине.
Ово чини 1,92% укупних прихода.

ПУТАРИНЕ
Путарина као врста индиректног пореза, плаћа се на моторне бензине, дизел горива и остала плинска уља.
Путарине чине 4,08% укупних прихода.

ТАКСЕ И НАКНАДЕ
У ову групу пореских прихода се убрајају административне таксе, општа водна накнада, посебна накнада за заштиту од природних и других несрећа, чланарине туристичким заједницама, накнада за кориштење опште корисних функција шума, порез на моторна возила, општинске комуналне таксе, и други.
Ово чини 5,64% укупних прихода.

ОСТАЛИ ПОРЕЗИ
– порез на имовину
– концесионе накнаде
– порез на промет непокретности и права
– доприноси за заштиту дјеце
– порез на добитке од игара на срећу
– порез на употребу, држање и ношење добара

Ови порези чине 3,93% укупних прихода.

Filter 2019